Zwolnienie z VAT

O tym czy złoto inwestycyjne przyniesie oczekiwane zyski, w bardzo dużej mierze decydują powiązane z nim wydatki, a nie tylko koszt samego aktywa. Dlatego też każdy inwestor powinien zorientować się w kwestiach polskiego prawa podatkowego.

Czy możliwe jest zwolnienie z VAT?

Złoto inwestycyjne to wyroby, które mają spełniać określone kryteria. Dla płytek i złotych sztabek kryteria te tyczą się jedynie zawartości złota. Musi ono stanowić minimum 99,5% produktu. Oznacza to, że jego próba nie może być mniejsza niż 995 tysięcznych. W zdecydowanej większości można spotkać się z wartością większą, to znaczy oznaczeniem 999,9. Oznaczenie to charakteryzuje najczystsze złoto (określane jako 24-karatowe). Przy zakupie takich właśnie sztabek czy monet, inwestor nie poniesie kosztów związanych z podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT. Ten typ podatku nie będzie również naliczany przy transakcjach, gdzie aktywami są papiery wartościowe na złoto. Sprzedawca złota inwestycyjnego na gruncie podatku VAT, korzysta ze zwolnienia od takiego podatku na mocy art. 122 ustawy o VAT.

Ważne dla osób, które zastanawiają się pomiędzy zakupem złota fizycznego, a biżuterią (w celach inwestycyjnych), może być to, że w przypadku biżuterii takie prawo nie ma zastosowania. Przy zakupie biżuterii, cena obejmuje zarówno materiał i robociznę, jak i 23-procentowy podatek VAT.