Podatek PCC

W ostatnich latach coraz popularniejszą opcją inwestowania posiadanego kapitału staje się złoto inwestycyjne. Warto więc zapoznać się z podatkowymi skutkami wywołanymi zakupem i sprzedażą złota inwestycyjnego, np. jeśli chodzi o podatek PCC.

Czy trzeba zapłacić podatek PCC?

Podatek ten (tzn. podatek od czynności cywilnoprawnych), jest obowiązkowy wtedy, kiedy inwestor nabywa złoto inwestycyjne w postaci kruszcu, od osoby prywatnej. Podatek PCC ma zastosowanie wtedy, gdy wartość przedmiotu transakcji przekracza kwotę tysiąca złotych. W takiej sytuacji wielkość podatku stanowi 2% ceny zakupu. Jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza tysiąca złotych, to ustawa zwalnia od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych. Co jednak ważne, kiedy wartość złota przekracza tysiąc złotych, to opodatkowaniu podlega całość kwoty, a nie tylko nadwyżka. Należy zaznaczyć, że do zapłaty PCC zobowiązany jest wyłącznie kupujący. Dopełnienie wszelkich formalności względem państwa powinno odbyć się w dwa tygodnie od dnia zawarcia transakcji.
Kiedy wartość przedmiotu konkretnej umowy sprzedaży będzie przekraczała tysiąc złotych, to opodatkowaniu podatkiem PCC podlegać będą umowy sprzedaży jako jednostkowe czynności cywilnoprawne. Oznacza to, że kiedy np. jednego dnia zawartych zostanie kilka umów sprzedaży, to każda z nich będzie odrębnie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC.