Podatek dochodowy

Aby całkowicie można było wykorzystać potencjał inwestycyjny zakupu złotych sztabek, bardzo ważne jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

Kto musi zapłacić podatek dochodowy, a kto nie będzie do tego zobowiązany?

Inwestorzy są przyzwyczajeni do tego, że lokując swój kapitał w
instrumenty finansowe oferowane przez banki albo spółki giełdowe (tj. w obligacje, lokaty albo akcje), wypracowany zysk zostanie umniejszony o podatek dochodowy. Inaczej jednak sprawa może wyglądać w sytuacji inwestowania w złoto. Podatek dochodowy na rzecz państwa należy odprowadzić tylko w przypadku obracania złotem inwestycyjnym w ramach działalności gospodarczej. Prawo zakłada wtedy bowiem chęć wypracowania przez firmę zysków (a więc ma ona obowiązek odprowadzić podatek).

Osoby prywatne mogą natomiast skorzystać z pewnego przywileju. Kiedy motywem zakupu złota inwestycyjnego będzie jedynie zabezpieczenie kapitału, to inwestor nie będzie wtedy zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego. Taka sytuacja ma zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy sprzedaż aktywa odbywa się minimum pół roku od daty jego zakupu. Na uwadze trzeba mieć również to, że takie ulgi podatkowe będą przysługiwać przy obrocie złotem fizycznym. Obowiązek zapłaty PIT-u należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji w złoto papierowe w formie akcji lub funduszy.