RODO

Polityka prywatności firmy PUH SEZAM Andrzej Naumowicz

Szanowni Państwo, zawarte poniżej informacje są klarowne i pozwalają zrozumieć w pełni ich treść. Nie stosujemy trudnych w interpretacji sformułowań prawnych. Treść poniższych informacji jest dostępna w dziale RODO w stopce naszego sklepu w kolumnie Informacje.

Podmiotem oraz administratorem odpowiedzialnym za funkcjonowanie niniejszego serwisu i danych w nim zawartych pod nazwą investgold.pl jest firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz. Jako usługodawca świadczący usługi m.in. również przez Internet, gdzie  istotnym jest to, aby z chwilą  odwiedzin w serwisie investgold.pl, będącym własnością firmy PUH SEZAM Andrzej Naumowicz zostali Państwo  poinformowani o sposobie, rodzaju, zakresie  pozyskiwania oraz wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Obowiązki informacyjne Administratora
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne firmy PUH SEZAM Andrzej Naumowicz wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
2. Firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz deklaruje, że dołożyła wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

Postanowienia ogólne

1. Podmiot ninijeszego serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych oraz zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane w prawidłowy sposób, zgodny z prawem
b) zbierane w uzasadnionych celach, mających na celu poprawienie funkcjonalności serwisu investgold.pl
c) przetwarzane w sposób chroniący bezpieczeństwo danych osobowych

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które, umożliwiają identyfikację Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, identyfikator użytkownika i inne.

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Dane Użytkownika serwisu zbierane są w celu wykonywania Usług Elektronicznych, takich jak zawieranie umów kupna oraz sprzedaży towarów oraz informowanie o nich, w tym również  o towarach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych.

Udostępnianie danych osobowych.
1. PUH Sezam Andrzej Naumowicz  nie udostępnia w żaden sposób danych osobowych użytkowników sklepu osobom trzecim, a zarządza nimi tylko i wyłącznie we własnym zakresie na potrzeby prowadzenia serwisu.

2. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do firm prowadzących usługi płatnicze w celu uzyskania płatności; tj.: banki, instytucje finansowe oraz do podmiotów świadczących usługi kurierskie w celu dostarczenia dla użytkownika końcowego zakupionego/sprzedanego towaru.

3. W przypadkach opisanych w odpowiednich przepisach prawnych,  dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do momentu realizacji i na potrzeby zamówień. W przypadkach określonych czas ten może być wydłużony z uwagi na wymogi  podyktowane odpowiednim przepisami.
Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tychże danych.

Prawa użytkownika

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę PUH SEZAM Andrzej Naumowicz  przysługuje:
– prawo do edycji i dostępu, ograniczenia i przenoszenia swoich danych osobowych,.
– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
– złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba uzna, że zostały naruszone przepisy RODO odnoszące się do jego osoby.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez PUH SEZAM Andrzej Naumowicz  danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych przy rejestracji konta w sklepie jest dobrowolne i warunkuje wykonanie usługi związanej z zawarciem umowy kupna/sprzedaży towarów.
2. Podanie danych osobowych służących do celów marketingowych jestdobrowolne i warunkuje możliwość otrzymywania informacji na skrzynkę mailową, takich jak nowe produkty i promocje.

Zarządzanie plikami Cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki Cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku urządzenia jak laptop czy telefon,.

Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości ustawień plików Cookies zawarte są w ustwieniach przeglądarki.

PUH SEZAM Andrzej Naumowicz informuje, że zastosowanie pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu plików Cookies może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu ze sklepu. Korzystanie ze sklepu bez modyfikacji ustawień w przeglądarce spowoduje, iż pliki cookies będą zapisane na dysku urządzenia oraz wykorzystane przez PUH SEZAM Andrzej Naumowicz  do celów:
a. pozwalających na działanie  sklepu ( funkcjonalność koszyka, otrzymywanie powiadomień z newslettera)
b. dopasowanie treści marketingowych

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez sklep –taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje są dostępne w dziale pomocy przeglądarek internetowych oraz na poniższych stronach:
1. w przeglądarce Google Chrome
2. w przeglądarce Firefox
3. w przeglądarce Internet Explorer
4. w przeglądarce Opera
5. w przeglądarce Safari
6. w przeglądarce Microsoft Edge

PUH SEZAM Andrzej Naumowicz korzysta z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics, Facebook Inc. (Facebook) w celu tworzenia statystyk i dopasowania oferty do oczekiwań Użytkownika.

Kontakt z nami

Mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu :

+48 601 775 146 lub (95) 722 41 46 w godzinach pracy firmy, tj. 10.00-18.00 w dni powszednie, sob. 10.00-14.00

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, wyrażają Państwo zgodę na komunikację z nami drogą elektroniczną. W ramach tej korespondencji z nami przetwarzane są Państwa dane osobowe. Wypełnione poszczególne pola formularza kontaktowego wskazują jednoznacznie, jakiego rodzaju dane pozyskujemy w danym przypadku. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL, pozwalającego w sposób znaczny ograniczyć możliwość przejęcia danych.

Wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrywania i odpowiedzi na wysłane  zapytania, uwagi oraz ewentualnych sugestii co do funkcjonowania strony investgold.pl. Zwracamy również  Państwa uwagę na to, iż wszelkie wiadomości e-mail przesłane na adres firmy PUH SEZAM Andrzej Naumowicz , mogą zostać w niezauważalny sposób odczytane lub zmodyfikowane przez osoby do tego nieuprawnione. Korzystamy również z oprogramowania filtrującego wiadomości typu SPAM, dlatego też w skrajnych przypadkach może dojść do odrzucenia wiadomości przez nasz system, jeśli ze wględu na pewne cechy wiadomości ( w tym indetyfikacja adresu e-mail) zostanie nieprawidłowo zakwfalikowane do kategorii wiadomości spamowych.

Postanowienia końcowe

Firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz zastrzega, iż może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, które zostaną umieszczone na stronie Sklepu. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza praw Użytkownika. W przypadku zmian, firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz  udostępni zmienioną Politykę Prywatności.