Czy rzeczywiście złoto jest pewną lokatą w czasach kryzysu i rekordowej inflacji? Jakie ryzyko związane jest z podejmowaniem tego rodzaju inwestycji?

Co ryzykujemy inwestując w złoto?

Złoto to długoterminowa inwestycja, dlatego też należy liczyć się z tym, że jego zakup będzie się wiązał z zamrożeniem środków finansowych na dość długi czas. Pomimo tego nie możemy być nigdy pewni, że odzyskamy całą zainwestowaną sumę. To największe ryzyko inwestycji w złoto. Z perspektywy czasu można jednak wskazać, że od ponad 30 lat cena cały czas rośnie. Co będzie za kolejne 30 lat, trudno powiedzieć, jednakże wartość tego metalu jest niebywale ” odporna” na inflację i stanowi mocny kapitał w  fizycznej postaci, namacalny i będący czymś co możemy w każdej chwili odsprzedać. 
Dodatkowo cena złota zależy od wydarzeń rynkowych, dlatego przy nieprzemyślanej inwestycji istnieje spore ryzyko, że zamiast zarobić na zakupie, to możemy  stracić na tym na niedługi czas, co jest scenariuszem  prawdopodobnym gdy kupujemy złoto w niewłaściwym momencie, czyli po bardzo wysokiej cenie. 

Generalnie można stwierdzić, że czas na kupno zawsze jest dobry, szczególnie patrząc przez pryzmat czasu wojny na Ukrainie. Cena złota idzię w zasadzie wciąż do góry.

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko, co nie oznacza, że należy z nich rezygnować. Aby nie stracić, należy z dużą dozą wiedzy i rozsądku podchodzić do realizacji inwestycji, również kiedy jest to złoto. 

                              „Prawdziwy pieniądz to złoto- wszystko inne to dług”   John Pierpont Morgan